dziecka

Pacjent poniżej 18. roku życia ma prawo korzystać z większości praz przysługujących dorosłym osobom ubezpieczonym w trakcie pobierania świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych do nich stosowanych. Osoba powyżej 16. lat ma w szczególności ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu. Czytaj dalej