ZDROWIE

W Polsce poddawanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne, jednak osoba uzależniona może zostać zobowiązana do leczenia, gdy powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy lub zakłóca spokój i porządek publiczny. Taką osobę kieruje się na badanie w celu wydania opinii w kwestii uzależnienia. Na przymusowe badanie kieruje Czytaj dalej

Srebro ze swoich antybakteryjnych właściwości znane było już w starożytności, kiedy to pokrywano talerze i kubki srebrem, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Antyczni Grecy wrzucali srebrne monety do kan z wodą, aby przedłużyć jej czas przydatności do spożycia, oraz Czytaj dalej

Wiele osób niesłusznie kojarzy depresję jako stan smutku np. po śmierci bliskiej osoby. W większości wypadków stan ten jest przejściowy i nie wymaga leczenia. W przypadku stan przygnębienia występuje bez wyraźnej przyczyny, utrudniając normalne funkcjonowanie chorego. Psychiatrzy wyróżniają wiele rodzajów depresji. Czytaj dalej

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Bezpłatnej zmiany można dokonać dwa razy w roku, a każda kolejna zmiana wiąże się z opłatą w wysokości 80zł. Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wcześniej wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej. Czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne dostępne w Polsce opiera się na zasadach równego traktowania i solidarności społecznej oraz zapewnia każdemu ubezpieczonemu równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawcy z grona tych, którzy zawarli stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czytaj dalej

Dermatologia to nowoczesna dziedzina medycyny zajmująca się w szczególności chorobami skóry i powikłaniami z nimi związanymi. W centrach medycznych w Polsce przyjmuje wielu cenionych w świecie dermatologów. Najlepszymi specjalistami w dziedzinie dermatologii może poszczycić się Klinika Profesorsko-Ordynatorska Alfa-Lek w Warszawie. Czytaj dalej

Żółta febra to jedna z chorób pochodzenia wirusowego występująca w państwach szeroko rozumianego pasa równikowego. Jej przypadki odnotowano w jedenastu państwach Ameryki Południowej i trzydziestu trzech państwach afrykańskich, na terenie Czarnego Lądu występują przy tym aż dwa wirusy wywołujące żółtą febrę, tam też dochodzi do dziewięciu na dziesięć zakażeń. Czytaj dalej

Skleroterapia inaczej nazywana jest obliteracją lub ostrzykiwaniem, a stosowana jest do leczenia przewlekłej niewydolności żylnej tzw. żylaków oraz pajączków żylnych. Polega na wstrzyknięciu środka farmakologicznego do wnętrza niewydolnego naczynia, co powoduje jego zamknięcie, a w konsekwencji zanik zmiany spowodowany brakiem ciśnienia krwi. Czytaj dalej

Problem bolesnego miesiączkowania dotyczy ok. 40% kobiet, z czego 10% z nich jest zmuszona zostać w łóżku na 1 do 3 dni. Dotyczy to zazwyczaj młodych dziewczyn w okresie dojrzewania, w późniejszym wieku objawy stają się mniej dokuczliwe lub zupełnie zanikają. Ponowne pojawienie się dolegliwości może być sygnałem wielu schorzeń ginekologicznych. Czytaj dalej

Łuszczyca jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry, która polega na nieprawidłowym rogowaceniu naskórka oraz jego nadmiernej produkcji. Jest chorobą przewlekłą, której nie można wyleczyć, ale można złagodzić jej objawy oraz zapobiec jej postępowaniu.

Nie jest to choroba zakaźna.
Objawy łuszczycy dotyczą najczęściej widocznych zmian na skórze. Mogą to być wykwity, zazwyczaj w kolorze czerwonym, występujące pojedynczo lub w formie plam różnej wielkości, a czasami przyjmujące formę ropnych krostek.
Czytaj dalej