MEDYCYNA

Świerzbiączka jest to rodzaj atopowego zapalenia skóry, w którym grają rolę mechanizmy alergiczne – głównie alergeny wziewne i pokarmowe oraz mechanizmy nieswoiste. Duże znaczenie ma atopia – dziedziczna predyspozycja do zjawisk alergicznych oraz różne sytuacje konfliktowe. Czytaj dalej

Należą do tej grupy chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki chemiczne wykorzystywane w laboratoriach i aptekach, a także przy badaniach diagnostycznych. Zaliczamy do nich także opakowania po odczynnikach chemicznych. Ponadto za odpady specjalne uważa się Czytaj dalej

Pacjent poniżej 18. roku życia ma prawo korzystać z większości praz przysługujących dorosłym osobom ubezpieczonym w trakcie pobierania świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych do nich stosowanych. Osoba powyżej 16. lat ma w szczególności ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu. Czytaj dalej

Leczenie chorób skóry składa się z kilku etapów. Pierwszym i najważniejszym jest odnalezienie przyczyny choroby. Jeśli choroba ma związek z zaburzeniami hormonalnymi lub układem nerwowym, wtedy staramy się wpłynąć na nie poprzez leczenie farmakologiczne.

W takim przypadku nie zawsze można liczyć na całkowite wyleczenie. Czytaj dalej

Diagnostyka chorób układu nerwowego
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego – płyn ten uzyskuje się drogą nakłucia lędźwiowego lub podpotylicznego. Wykonuje się następujące badania: bakteriologiczne, histochemiczne, biochemiczne, cytologiczne i immunologiczne.
Badanie dna oka – powinno być wykonane przed badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Wykonywane jest za pomocą wziernika ocznego po uprzednim podaniu płynu rozszerzającego źrenicę. Czytaj dalej

Skleroterapia inaczej nazywana jest obliteracją lub ostrzykiwaniem, a stosowana jest do leczenia przewlekłej niewydolności żylnej tzw. żylaków oraz pajączków żylnych. Polega na wstrzyknięciu środka farmakologicznego do wnętrza niewydolnego naczynia, co powoduje jego zamknięcie, a w konsekwencji zanik zmiany spowodowany brakiem ciśnienia krwi. Czytaj dalej

Łuszczyca jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry, która polega na nieprawidłowym rogowaceniu naskórka oraz jego nadmiernej produkcji. Jest chorobą przewlekłą, której nie można wyleczyć, ale można złagodzić jej objawy oraz zapobiec jej postępowaniu.

Nie jest to choroba zakaźna.
Objawy łuszczycy dotyczą najczęściej widocznych zmian na skórze. Mogą to być wykwity, zazwyczaj w kolorze czerwonym, występujące pojedynczo lub w formie plam różnej wielkości, a czasami przyjmujące formę ropnych krostek.
Czytaj dalej

Obecnie można zauważyć stopniowe odchodzenie od badań EEG na rzecz bardziej nowoczesnych i dokładniejszych badań neuroobrazujących takich jak tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny.
Jednak badanie EEG jest nadal niezastąpione przy analizowaniu funkcji mózgu, a nie struktur anatomicznych. EEG eeg warszawa jest wykorzystywane do pomocy w diagnostyce i określaniu typu wielu schorzeń, są to m.in. padaczka, różne rodzaje urazów głowy i guzów mózgu, zakażenia, zaburzenia snu i świadomości oraz przy potwierdzaniu śmierci mózgu pacjenta, który znajduje się w stanie śpiączki. Ponad to EEG można stosować do analizy działania leków i ich wpływu na mózg pacjenta.
Czytaj dalej

System opieki zdrowotnej to zespół osób i instytucji działających w celu zapewnienia opieki zdrowotnej ludności na terenie danego państwa. Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy obywatel ma prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od sytuacji materialnej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić każdemu równy dostęp do świadczeń. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym, który zakłada, że jego głównym źródłem finansowania są obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne obciążające każdego obywatela. Stawka podatku wynosi 9% z czego 7,75% jest odliczane od podatku dochodowego, a 1,25% pokrywa ubezpieczony.
Czytaj dalej