admin

Świerzbiączka jest to rodzaj atopowego zapalenia skóry, w którym grają rolę mechanizmy alergiczne – głównie alergeny wziewne i pokarmowe oraz mechanizmy nieswoiste. Duże znaczenie ma atopia – dziedziczna predyspozycja do zjawisk alergicznych oraz różne sytuacje konfliktowe. Czytaj dalej

Należą do tej grupy chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki chemiczne wykorzystywane w laboratoriach i aptekach, a także przy badaniach diagnostycznych. Zaliczamy do nich także opakowania po odczynnikach chemicznych. Ponadto za odpady specjalne uważa się Czytaj dalej

W Polsce poddawanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne, jednak osoba uzależniona może zostać zobowiązana do leczenia, gdy powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy lub zakłóca spokój i porządek publiczny. Taką osobę kieruje się na badanie w celu wydania opinii w kwestii uzależnienia. Na przymusowe badanie kieruje Czytaj dalej

Srebro ze swoich antybakteryjnych właściwości znane było już w starożytności, kiedy to pokrywano talerze i kubki srebrem, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Antyczni Grecy wrzucali srebrne monety do kan z wodą, aby przedłużyć jej czas przydatności do spożycia, oraz Czytaj dalej

Wiele osób niesłusznie kojarzy depresję jako stan smutku np. po śmierci bliskiej osoby. W większości wypadków stan ten jest przejściowy i nie wymaga leczenia. W przypadku stan przygnębienia występuje bez wyraźnej przyczyny, utrudniając normalne funkcjonowanie chorego. Psychiatrzy wyróżniają wiele rodzajów depresji. Czytaj dalej

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Bezpłatnej zmiany można dokonać dwa razy w roku, a każda kolejna zmiana wiąże się z opłatą w wysokości 80zł. Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wcześniej wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej. Czytaj dalej

Pacjent poniżej 18. roku życia ma prawo korzystać z większości praz przysługujących dorosłym osobom ubezpieczonym w trakcie pobierania świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych do nich stosowanych. Osoba powyżej 16. lat ma w szczególności ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu. Czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne dostępne w Polsce opiera się na zasadach równego traktowania i solidarności społecznej oraz zapewnia każdemu ubezpieczonemu równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawcy z grona tych, którzy zawarli stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czytaj dalej

Dermatologia to nowoczesna dziedzina medycyny zajmująca się w szczególności chorobami skóry i powikłaniami z nimi związanymi. W centrach medycznych w Polsce przyjmuje wielu cenionych w świecie dermatologów. Najlepszymi specjalistami w dziedzinie dermatologii może poszczycić się Klinika Profesorsko-Ordynatorska Alfa-Lek w Warszawie. Czytaj dalej

Żółta febra to jedna z chorób pochodzenia wirusowego występująca w państwach szeroko rozumianego pasa równikowego. Jej przypadki odnotowano w jedenastu państwach Ameryki Południowej i trzydziestu trzech państwach afrykańskich, na terenie Czarnego Lądu występują przy tym aż dwa wirusy wywołujące żółtą febrę, tam też dochodzi do dziewięciu na dziesięć zakażeń. Czytaj dalej