Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

W Polsce poddawanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne, jednak osoba uzależniona może zostać zobowiązana do leczenia, gdy powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy lub zakłóca spokój i porządek publiczny. Taką osobę kieruje się na badanie w celu wydania opinii w kwestii uzależnienia. Na przymusowe badanie kieruje Czytaj dalej