Miesięczne archiwum: Luty 2014

Ubezpieczenie zdrowotne dostępne w Polsce opiera się na zasadach równego traktowania i solidarności społecznej oraz zapewnia każdemu ubezpieczonemu równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawcy z grona tych, którzy zawarli stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czytaj dalej