Miesięczne archiwum: Październik 2013

Diagnostyka chorób układu nerwowego
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego – płyn ten uzyskuje się drogą nakłucia lędźwiowego lub podpotylicznego. Wykonuje się następujące badania: bakteriologiczne, histochemiczne, biochemiczne, cytologiczne i immunologiczne.
Badanie dna oka – powinno być wykonane przed badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Wykonywane jest za pomocą wziernika ocznego po uprzednim podaniu płynu rozszerzającego źrenicę. Czytaj dalej